czwartek, 25 styczeń 2018 16:03

Ochrona powietrza - aspekty, cele i sposoby. Degradacja powietrza

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Ochrona powietrza to inwestowanie w ekologiczne środki transportu (także ich promocja i unowocześnianie) oraz modernizacja istniejących technologii przemysłowych tak, by emitowały coraz mniej zanieczyszczeń.

Źródłem zanieczyszczeń powietrza są przede wszystkim przemysł oraz transport. W wyniku przemieszczania się mas powietrza na znaczne odległości, jego zanieczyszczenia należą do najgroźniejszych, ponieważ w krótkim czasie może zostać skażony znaczny obszar.

W efekcie zanieczyszczony może być nawet obszar o dużych walorach przyrodniczych, znacznie oddalony od ośrodków przemysłowych, który pozornie nie jest narażony na skażenie. Ponadto ten rodzaj zanieczyszczeń w znacznym stopniu wpływa na pozostałe, zarówno w wyniku jego powszechności (chociażby transport) jak i możliwości kumulowania się (np. opad pyłu pochodzenia przemysłowego na glebę zanieczyszczoną nadmierną ilością nawozów mineralnych, czy też kwaśne deszcze).

Obok niekorzystnych zmian środowiska o zasięgu lokalnym (np. smog) czy regionalnym, ten typ zanieczyszczeń wpływa także na środowisko globalnie i tak np. zmiany klimatyczne czy dziura ozonowa są jednym z następstw zanieczyszczania powietrza. Ochrona powietrza stała się szczególnie ważna w ostatnich latach, kiedy to wiele państw stara się znacznie redukować tego typu zanieczyszczenia, tym samym ograniczając swój udział w ocieplaniu się klimatu.

Niekorzystne oddziaływanie na powietrze jest obwarowane odpowiednimi aktami prawnymi, które określają nie tylko normy, ale też rodzaje kar oraz działania minimalizujące emisje tego typu zanieczyszczeń. W Polsce monitoring jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W ostatnich latach można obserwować systematyczną poprawę jakości powietrza, chociaż wciąż w wielu rejonach uprzemysłowionych normy są nadal przekraczane.

Ochrona powietrza może być realizowana przez podejmowanie działań takich jak:

  • Instalowanie wydajnych filtrów kominowych. Nawet w przypadku starszych technologii urządzenia takie zatrzymują znaczną część zanieczyszczeń, w przypadku nowszych technologii filtry zazwyczaj są montowane seryjnie.
  • Wdrażanie nowych, czystszych technologii przemysłowych. W praktyce nowsze technologie są czystsze (mniejsza emisja gazów/pyłów) oraz mniej energochłonne. Cześć szkodliwych substancji stosowanych w przemyśle zastępowana jest przez inne, bezpieczniejsze (np. zamienniki freonów).
  • Modyfikacja istniejących technologii i większa hermetyzacja produkcji. W praktyce oznacza to np. odsiarczanie węgla przed jego spaleniem, czy też dbałość o odizolowanie produkcji od środowiska. W przypadku ogrzewania domów korzystna jest zmiana paliwa na mniej emisyjne (np. gaz ziemny zamiast węgla) oraz ocieplanie budynków.
  • Inwestowanie w ekologiczne środki transportu i modyfikacja już istniejących. Oznacza to nowsze nie emisyjne, lub nisko emisyjne samochody wyposażone w lepsze katalizatory, modyfikowane paliwa (np. bezołowiowe), rozbudowę transportu elektrycznego (np. szynobusy, trolejbusy). Ważna jest także promocja transportu rowerowego, czy wodnego oraz wdrażanie nowych technologii w transporcie lotniczym.
  • Budowanie izolacyjnych pasów zieleni wokół zakładów przemysłowych. Zieleń zatrzymuje pewną ilość zanieczyszczeń gazowych, szczególnie pyłów.

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić w zależności od ich rodzaju (gazowe lub pyłowe), oraz od ich źródła (przemysłowe, transportowe, związane z produkcją energii oraz naturalne). Do najczęściej występujących należy zaliczyć: tlenki azotu (NOx – przemysł i transport), dwutlenek siarki (SO2 – przemysł, energetyka i transport), tlenek i dwutlenek węgla (CO, CO2 -wszystkie źródła) a także pyły (przemysł i energetyka).

za: www.ekologia.pl

Czytany 177 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 25 styczeń 2018 16:11
NaczelNy

Ostatni sprawiedliwy ;) przyszły prezydent, dziennikarz, publicysta, odkrywca, krzewiciel cywilizacji, wyrocznia prawdy, wieszcz narodowy, bożyszcze tłumów, dalekowidz, satyryk, fotograf, historyk, geograf, kartograf, znawca świata, kosmopolita, konserwatysta, patriota i przywódca rebelii ;) 

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.