Zgodnie z zapowiedzią dnia 08.10.2022 w siedzibie Firmy „DEDOL” odbyła się zbiórka elektrozłomu ogłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku W Rudach.

W godzinach od 9.00 do 12.00 mieszkańcy mogli dostarczyć wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny, warunek był jeden –  musiał być kompletny. Już przed 9.00 pierwsze osoby oddały przyniesiony przez siebie sprzęt. Co przynosili nasi mieszkańcy? Od lodówek poprzez pralki, zamrażarki, stare komputery, miksery, telewizory, konsole do gier, monitory, kable, głośniki, zużyte narzędzia elektryczne. W zamian, tak jak to było ogłoszone, chętni otrzymywali sadzonki drzew zasponsorowane przez Nadleśnictwo w Rudach. Do wyboru były: lipa, dąb, olcha       i świerk. Nadleśnictwo reprezentował leśniczy Pan Gabriel Tworuszka, który swoją wiedzą odnośnie sadzenia i pielęgnacji sadzonek wspomagał zainteresowane osoby. Bardzo dziękujemy. Dyżur wraz z leśnikiem pełnili Słuchacze UTW w Rudach jako organizatorzy zbiórki.

W sobotę podczas trwania tej akcji odwiedziło nas 50 mieszkańców. Wagowo zebraliśmy  ponad 1,5 tony!

Zarząd UTW w Rudach tą drogą dziękuje wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w zbiórkę,  a więc:

Nadleśnictwu w Rudach w osobie Pana Nadleśniczego Witolda Witosza za przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i przekazanie na ten cel sadzonek drzew. Ponadto dziękujemy za merytoryczną pomoc Panu Gabrielowi Tworuszka.

Firmie „DEDOL” z jej właścicielem Panem Jerzym Ciechanowiczem za owocną współpracę
 i życzliwe podejście do naszej akcji.

Pani Aleksandrze Ciechanowicz za poczęstunek w postaci kawy, herbaty i pysznego kołocza.

Dziękujemy Słuchaczom UTW, którzy poświęcili swój czas na pracę społeczną dla dobra społeczności lokalnej.

Szczególne podziękowania kierujemy do tych Mieszkańców, którzy wzięli udział w naszej akcji dostarczając elektrozłom.

Na końcu padło pytanie, czy znów będzie taka akcja? Zobaczymy. Jako UTW będziemy chcieli ją powtórzyć, ale sukces, tak jak w tym wypadku, zależy już od samych mieszkańców.

Zdjęcia nr 1. i 2. dyżurujący Słuchacze wraz z Leśnikiem,

Zdjęcie nr. 3 pierwszy mieszkaniec z sadzonką,

Zdjęcie nr. 4 pomału zapełniamy kontener,

Zdjęcie nr. 5 tymczasowy skład dostarczonego sprzętu

Zdjęcie nr. 6 Przewodniczący UTW wraz z Panem Jerzym Ciechanowiczem (po prawej)