W czwartek, 28 maja 2020 o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej. Sesja będzie miała charakter zdalny.

Retransmisję można zobaczyć również pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/live

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XVIII/2020.
4. Zatwierdzenie protokołu nr XIX/2020.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
6. Przedłożenie Sprawozdania z działalności MOPS za 2019 r oraz Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 Gminy Kuźnia Raciborska.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
7.2 zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
7.3 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (KR ul. Lewandowskiego 2/8)
7.4 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (KR, ul.Rudzka)
7.5 przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok
7.6 przyjęcia apelu w sprawie dramatycznej sytuacji opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska i powiatu raciborskiego
8. Wnioski.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
10. Zakończenie obrad.

Porządek obrad (zobacz wnioski i protokoły)