Park wokół Starego Opactwa w Rudach przejdzie rewitalizację. Ma stać się miejscem edukacji przyrodniczej, historycznej i kulturowej. Na wstępną fazę działań przeznaczono środki w wysokości 200 000 złotych. Wspaniały park w Rudach, wsi leżącej na północ od Rybnika, przejdzie prace rewaloryzacyjne. Rozciąga się on na powierzchni aż 95 hektarów. Został założony w pierwszej połowie XIX wieku jako ogród w stylu angielskim. Do zakończenia II wojny światowej był bardzo zadbany dzięki pracy ogrodników, zatrudnionych przez książąt raciborskich.
W 1945 roku przyszli jednak Sowieci, którzy - już po przejściu frontu - spalili pałac w Rudach. W kolejnych latach parkowe rośliny były poddawane zabiegom pielęgnacyjnym tylko w ograniczonym zakresie. W efekcie, choć wielki park wciąż robił wrażenie swoim pięknem, to jednak stopniowo dziczał.
Dzisiaj masowo przyjeżdżają tu na weekendowe spacery czy jazdę na rowerach mieszkańcy Rybnika, a także Gliwic i innych śląskich miast. Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" prowadzi tu także dla całych klas szkolnych lekcje na świeżym powietrzu - "Eko-podchody", "Międzynarodowy dzień roślin", "Święto drzewa", "Dzień krajobrazu" i  wiele innych. "Pogarszający się stan drzewostanu parkowego może stwarzać jednak zagrożenia dla zdrowia i życia przebywających tam osób" - informuje rzecznik marszałka województwa śląskiego.
Z tego powodu na prawie 10 hektarów parku zostaną wykonane zabiegi konserwacyjne na drzewach. Konserwacji zostanie poddana też kaplica parkowa i obiekty małej architektury, a także stawy cieki wodne płynące przez to miejsce. Ścieżki i chodniki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.