Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie od 04.04.2019 r. uchylony zostaje okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadzony w dniu 12.03.2019 r.

Jednocześnie, ze względu na punktowy charakter zniszczeń wywołanych przez huraganowy wiatr, w drzewostanach występują jeszcze miejsca, gdzie drzewa są połamane i przewrócone, w związku z tym prosimy o ostrożność i rozwagę podczas spacerów w lesie.