120 lat Kaplicy św. Urbana w Rudzie Kozielskiej - Msza św. odpustowa
W piękną słoneczną niedzielę (15 maja), w kaplicy pw. Św. Urbana w Rudzie Kozielskiej odbył  się Odpust ku czci św. Urbana - patrona miejscowości. Punktualnie o godz. 9:00,  ks. Sebastian Śliwiński, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudach w asyście ministrantów, pocztów sztandarowych, feretronu i orkiestry dętej, rozpoczął uroczystą Mszę świętą na przygotowanym wcześniej ołtarzu polowym. Po Mszy św.  mieszkańcy wsi wraz księdzem proboszczem udali się w procesję błagalną do krzyży znajdujących się w Rudzie Kozielskiej. Najpierw udali się wszyscy ku krzyżowi na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej z Skośną, następnie przeszli do krzyża przy ulicy Raciborskiej niedaleko Domu Strażaka i na zakończenie do krzyża przy zbiegu ulic Wildek i Górniczej. Przy każdym z tych krzyży proszono o różne ludzkie potrzeby oraz czytano tzw. zolycki (wypominiki) za zmarłych mieszkańców wsi Ruda Kozielska i ich krewnych. Na zakończenie ksiądz proboszcz Sebastian Śliwiński  podziękował wszystkim za nabożne i liczne uczestnictwo. W uroczystości uczestniczył m.in. posłanka Teresa Glenc i wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej Sylwia Brzezicka-Tesarczyk . Sołtys sołectwa, Pani Gizela Górecka podziękowała wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w przygotowanie tej uroczystości oraz podziękowanie dla mieszkańców za liczny udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. Urbana. Po zakończonej procesji  Pani Gizela Górecka zaprosiła mieszkańców na  spotkanie przy kołoczu i kawie.
  Św. Urban był synem Rzymianina Poncjana. Został wybrany po męczeńskiej śmierci św. Kaliksta I. Był siedemnastym papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 222-230, czyli okres schizmy, kiedy antypapieżem był Hipolit. Urban miał być dobrym kaznodzieją, jego naukom przypisywano nawrócenie 400 legionistów rzymskich. Hagiografowie przypisują mu udział w nawróceniu męczenników: św. Cecylii, jej męża św. Waleriana oraz jego brata św. Tyburcjusza. Według podania to Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra. W dniu 23 maja 230 roku papież Urban zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie, oskarżony o nawrócenie 5 tysięcy Rzymian. 25 maja został pochowany w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia, co potwierdza znaleziona tam tablica nagrobna w języku greckim. W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. Wymienia go Dante w „Boskiej Komedii” (Raj, Pieśń XXVII). W jego dzień błogosławiono pola. Patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Święty Urban jest wzywany w czasie błyskawic i burz. Jest także patronem Maastricht, Toledo, Troyes, Walencji, a w Polsce – Zielonej Góry, Gogolina, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Pszczyny, a także gminy Kobiór oraz wsi Cieszowa i Rudy Kozielskiej.

Więcej zdjęć na stronie parafii: https://www.rudy-parafia.pl/120-lat-kaplicy-sw--urbana-w-rudzie-kozielskiej---msza-sw--odpustowa