Dziś, 4 czerwca przypada 20. rocznica koronacji wizerunku Matki Boskiej Rudzkiej zwanej tytularnie Pokorą, której dokonał 2000 roku Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk w asyście kard. Franciszka Macharskiego, ówczesnego metropolitę krakowskiego oraz biskupów archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej i opolskiej. Uroczystość koronacyjna zgromadziła liczną rzeszę wiernych z metropolii górnośląskiej. Homilię wygłosił ówczesny metropolita katowicki abp Damian Zimoń. Korony 17 czerwca 1999 roku na gliwickim lotnisku poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II, papież (korony wykonał złotnik, artysta plastyk Andrzej Bandkowski z Wrocławia). W roku 2000 świątynia została podniesiona do godności Kościoła Jubileuszowego. Rok ten wyjątkowo obfitował w liczne pielgrzymki diecezjalne, stanowe, parafialne oraz indywidualne. 14 czerwca 2009 roku, dzięki staraniom bpa Jana Wieczorka i ks. prałata Bonifacego Madli doszło do uroczystego odczytania bulli papieskiej - nadania tytułu bazyliki mniejszej, odczytanej po łacinie przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka a wydaną przez Benedykta XVI w dniu 1 lutego 2008 roku na Watykanie.

W tym roku przypada jubileusz 25-lecia podniesienia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej. Decyzja ta została podjęta dekretem z dnia 28 maja 1995 roku przez bpa Jana Wieczorka, pierwszego biskupa diecezji gliwickiej.

Niniejsze wydarzenia przyczyniły się ożywienia kultu Matki Boskiej Pokornej oraz spowodowało to wzrost ruchu pielgrzymkowego z coraz dalszych zakątków Polski i Europy.