Wspólnota modlitewna Żywego Różańca przy parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach rozpoczęła swoją działalność 25 marca 1999 roku z inicjatywy ówczesnego księdza Wikarego Stanisława Knury. Pierwsze spotkanie osób pragnących włączyć się w to dzieło odbyło się 10 marca 1999 roku. Grupa liczyła wtedy zaledwie kilka osób. W Zwiastowanie Pańskie, gdy uroczyście rozpoczęliśmy naszą działalność zawiązało się wiele Róż dziecięcych i jedna Róża osób dorosłych. Na przestrzeni mijających lat liczebność Żywego Różańca i ilość Róż ulegała zmianie, powodów takiej sytuacji było wiele.
         Dziś w naszej parafii istnieją cztery Róże żeńskie i jedna Róża młodzieżowa. Każda Róża ma swoją patronkę w niebie:
         - Róża św. Jadwigi
         - Róża św. Kingi
         - Róża św. Faustyny
         - Róża Matki Bożej Fatimskiej,
         - Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Róża młodzieżowa).
        7 października 2001 roku Wspólnota nasza przeżywała poświęcenie sztandaru Żywego Różańca, który został całkowicie ufundowany z comiesięcznych składek wszystkich członków. Uroczystego poświęcenia dokonał ówczesny ksiądz Proboszcz Bonifacy Madla.
Sztandar reprezentuje nas na wszystkich wydarzeniach związanych z parafią, a czasem nawet Diecezją.
     Naszą modlitwą ogarniamy wszystkie ważne intencje naszej parafii, pamiętamy o kapłanach, o chorych, o dzieciach i młodzieży, modlimy się za rodziny i samotnych.
 Zmiana tajemnic Różańca Świętego odbywa się raz w miesiącu.
      W naszej parafii odbywa się w pierwszą sobotę każdego miesiąca o godz. 16.15 w salce nad zakrystią.
Wszyscy członkowie działającego w parafii Żywego Różańca spotykają się z księdzem Proboszczem Sebastianem Śliwińskim – opiekunem naszych Róż – który przewodniczy spotkaniu formacyjno-modlitewnemu.

    Spotkanie rozpoczyna się modlitwą i pieśnią maryjną, następnie zaś kapłan prowadzi konferencję, w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, omawia ważne wydarzenia w Kościele i błogosławi tajemnice różańcowe, które następnie każda zelatorka rozdaje członkom swojej Róży. Istnieje podwójny system zmiany tajemnic: przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic. W naszej wspólnocie praktykujemy drugi sposób. Po zmianie tajemnic główna zelatorka podaje propozycje zadań na kolejny miesiąc, przekazuje informacje dotyczące działań Róż w parafii. Spotkanie kończy się odmówieniem dziesiątki Różańca i błogosławieństwem udzielonym przez księdza Proboszcza. Po spotkaniu wszyscy członkowie biorą udział w nabożeństwie do Niepokalanego Serca NMP. angażuje się  w życie naszej Wspólnoty.  
Obowiązki Członków Żywego Różańca:
- odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca
- udział w zmianie tajemnic (1 x w miesiącu)
- przystępowanie do sakramentów świętych i udział w procesjach maryjnych
- szerzenie czci Maryi przykładem i apostolatem
- stawanie w obronie wiary i Kościoła
- udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz modlitwach za spokój jego duszy
- wspieranie misji