Oto dziś przypadają urodzony ks. dziekana Gotfryda Fessera. Wieloletniego dziekana naszego dekanatu Kuźnia Raciborska. Ks. Gotfryd do Rud przybył z pobliskich Górek Śląskich, gdzie przez 26 lat był proboszczem tamtejszej Parafii p.w. Dobrego Pasterza. Od momentu przejścia na emeryturę był  penitencjarzem bazyliki i Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej w Rudach. Składamy ks. Gotfrydowi życzenia wszelkich łask i Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługiwaniu duszpasterskim. W poniedziałek w naszym kościele parafialnym w Rudach odbędzie się msza św. o godz. 17:30 w Jego intencji. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
   Ks. dziekan Gotfryd Fesser Urodził się 23 stycznia 1940 r. w Rogowie Opolskim w rodzinie Piotra i Pauliny z d. Jaskółka. Ojciec ks. Gotfryda był żeglarzem do 1953 r., później pracował w fabryce obuwia Otmęt. Przez długie lata pełnił służbę jako kościelny w swojej parafii. Chrzest święty otrzymał 4 lutego 1940 r. w kościele pw. św. Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim. 28 maja 1950 r. przystąpił do I Komunii św. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Rogowie, kontynuował naukę w szkole średniej w Opolu. Po zdaniu w 1965 r. matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. W trakcie Seminarium w latach 1962-1964 został powołany do służby wojskowej, którą odbył w Wesołej k. Warszawy. Święceń kapłańskich udzielił mu 16 czerwca 1968.r. biskup opolski Franciszek Jop. Mszę św. Prymicyjną odprawił 23 czerwca 1968 r. w kościele parafialnym w Rogowie.  Przebieg posługi – wikariusz: par. pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim w latach 1968-1969; par. pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy w latach 1969-1971; par. pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu w latach 1971-1974; par. pw. św. Jacka w Bytomiu w latach 1974-1978; proboszcz: par. pw. św. Michała Archanioła w Chróścinie w latach 1979-1984; proboszcz ex currendo w par. pw. Trójcy Świętej w Starym Grodkowie w latach 1981-1984; wikariusz: par. pw. MB Różańcowej w Nędzy w latach 1984-1985; proboszcz: par. pw. Dobrego Pasterza w Górkach Śląskich w latach 1985-2010; emeryt: par. pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach od 2010 r.    Pełnione funkcje – wicedziekan dekanatu Grodków w latach 1983-1984; wicedziekan dekanatu Racibórz-Wschód w latach 1988-1992; dziekan dekanatu Kuźnia Raciborska w latach 1997-2007; dziekan honorowy od 2016; penitencjarz Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach od 2010r.