Poniższa ankieta, ma na celu zebranie opinii dotyczących jakości funkcjonowania MOKSiR'u w Kuźni Raciborskiej. Zebranie informacje, posłużą opracowaniu koncepcji rozwojowej publicznej placówki, w postępowaniu konkursowym na stanowisko jej Dyrektora.

Dodatkowe uwagi i wnioski mile widziane.

Ankieta jest anonimowa!


Materiał nadesłany na: redakcja.rudy24@gmail.com

Aktualizacja: Ankieta została przesłana przez osobę (prosi o anonimowość), która przed przystąpieniem do konkursu (który na dniach zostanie ogłoszony na stanowisko dyrektora MOKSiR w Kuźni Raciborskiej) chce rzetelnie przeprowadzić badania dotyczące jakości funkcjonowania ośrodka kultury. Przychylając się do prośby badającej zamieściliśmy powyższą ankietę.