Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej wybrana została Pani Anna Kijek, zamieszkała w Kuźni Raciborskiej.

O stanowisko po Michale Ficie, ówczesnym dyrektorze ośrodka, a obecnie zastępcy prezydenta Raciborza Dariusza Polowego ubiegało się siedem osób. Do drugiego etapu rekrutacji przeszło sześciu kandydatów.

Uzasadnieniu wyboru czytamy (link):

"Spośród 6 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze Pani Anna Kijek wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.
Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim zdobytym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Posiada szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych.
Pani Anna Kijek uzyskała najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w naborze kandydatów."

Pani Ani, nowo wybranej dyrektor serdecznie gratulujemy i życzymy wiele sukcesów w zarządzaniu placówką. Równocześnie liczymy na częstsze realizacje projektów kulturalnych w Rudach, Jankowicach i Rudzie Kozielskiej.