Dziś (4.12.2018 r.) o godz. 10:10 górnicy przeszli w asyście orkiestry górniczej do kościoła parafialnego, gdzie o 10:30 rozpoczęła się Msza Św. barbórkowa w intencji górników i ich rodzin.

Warto przy okazji wspomnieć że właśnie Rudach w latach 1736-1810 przy kościele zakonnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach działało Bractwo św. Barbary.

Od IV wieku św. Barbara czczona w Kościele katolickim jako patronka konających i dobrej śmierci. Na początku miało to związek ze skutkami wojen i klęsk żywiołowych. W czasach nowożytnych obyczaj czczenia św. Barbary przyjął się zwłaszcza wśród ludzi wykonujących zawód połączony z niebezpieczeństwem dla życia.

Problemy te rozumieli również Cystersi, którzy dla swojej społeczności stworzyli warunki rozwijania i pogłębiania kultu św. Barbary. Autor dziejów opactwa w Rudach, dr Augustyn Potthast w związku z tym wymienia dwa wydarzenia.

Pierwsze to konsekracja 5 grudnia 1701 r., przez ówczesnego opata Bernarda II ołtarza św. Barbary. Drugie to powołanie 13 września 1736 r., w kościele rudzkim przez opata Bernarda III Bractwa św. Barbary. Celem tego Bractwa było zrzeszenie wiernych dla czczenia i rozszerzania kultu św. Barbary przez własne nabożeństwa, modlitwy, ćwiczenia duchowe i naśladowanie cnót Świętej. W pierwszym okresie istnienia Bractwa jego członkami byli przede wszystkim parafianie, pracownicy zatrudnieni w dobrach klasztornych, ich rodziny oraz sami zakonnicy.


źródło: www.rudy-opactwo.pl, 4 gru 2012 r., 08:59

13 lutego 1739 r., Bractwo św. Barbary w Rudach erygował papież Klemens XII. Cztery razy w roku: w niedzielę po św. Józefie, św. Jakubie, św. Janie i św. Jadwidze członkowie Bractwa gromadzili się przy ołtarzu św. Barbary, aby w serdecznych słowach przypomnieć godzinę śmierci i w rzewnych słowach modlitwy o szczęśliwe z tego łez padołu zejście prosić. Ołtarz Świętej stał po stronie ambonki, obok stalli zakonników. Członkowie Bractwa korzystali z własnego modlitewnika, który zawierał przywileje brackie, modlitwy, koronki i litanie do św. Barbary.

Odkąd 4 grudnia 1744 r., przy klasztorze powstało gimnazjum również jego uczniowie uczestniczyli w zgromadzeniach i przyłączali się do Bractwa. 29 lipca 1745 r., wystawiono sztukę o założeniu Bractwa św. Barbary. Z czasem działalność Bractwa rozszerzyła się poza granice parafii, szczególnie do miejscowości przemysłowych.

więcej na www.rudy-opactwo.pl