W Rudach - Kolonii Renerowskiej będzie budowany nowy chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 919, co jest odpowiedzią na długo zgłaszane potrzeby mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa. W dniu dzisiejszym podpisano umowę na realizację zadania, którego nadzór inwestorski będzie realizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Rybnika. Projekt będzie realizowany we współpracy pomiędzy gminą a Śląskim Urzędem Marszałkowskim w ramach programu WID 2021+. Warto wspomnieć, że budowa chodnika w Rudach jest drugim etapem programu, a pierwszy etap dotyczy budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska, który jest obecnie w trakcie formalnego przygotowania. Na uroczystym podpisaniu umowy byli obecni Burmistrz Miasta Paweł Macha, Skarbnik Miasta Anna Szostak oraz Kierownik Referatu Inwestycji Piotr Staroń, a Wykonawcę reprezentował Prezes Zarządu Pan Bogdan Przeliorz.