Diecezja gliwicka. Nowe wytyczne dotyczące sprawowania posługi liturgicznej.

 W związku z kolejnymi rozporządzeniami rządowymi od poniedziałku 20 marca wprowadzane są nowe postanowienia biskupa gliwickiego Jana Kopca.

 Jednocześnie nadal obowiązujące pozostają zapisy w dekrecie wydanym 25 marca br. oraz jego uzupełnieniu z 11 kwietnia br.

 W opublikowanych dzisiaj wskazaniach znalazły się m.in. takie zarządzenia:

  •  Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. zostaje przedłużona do odwołania. W dalszym ciągu zachęca się do udziału w niej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu
  • Pozwolenie na odprawianie Mszy św. z ludem. Z określeniem maksymalnej liczby uczestników (jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej kościoła) - informacja o tym powinna znaleźć się na drzwiach kościoła.
  • Obowiązek zachowania zasad bezpieczeństwa w kościele i na cmentarzu, m. in. zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem duchownych w czasie sprawowania obrzędów religijnych).
  • Zalecenie przyjmowania Komunii św. na rękę i z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.
Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Rudach

   Dniem 20 kwietnia wchodzą w życie nowe rozporządzenia premiera. Prezes Rady Ministrów odniósł się w swoim wystąpieniu do celebracji Mszy świętej. W związku z tym rozporządzeniem informujemy, że będzie możliwość bezpośredniego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Prosimy aby w czasie Mszy osoby przebywające w kościele, miały założone na twarzy i nosie maseczki ochronne.

W kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15m2 (w naszej świątyni maksymalnie może przebywać 57 osób). Prosimy aby pierwszeństwo miały osoby zamawiające intencję Mszy św.

Komunia Święta będzie udzielana na rękę z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w czasie przystępowania do komunii.

Cmentarz parafialny jest otwarty. Przebywających na nim obowiązuje noszenie maseczek ochronnych.

 Aby jak największa liczba wiernych mogła uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, to będą sprawowane dodatkowe Msze:

Sobota: godz. 17.00 i 18.00

Niedziela: godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 16.00, 17.30, 19.00

Podejmując decyzję o uczestnictwie we Mszy Świętej pamiętajmy, że trwa epidemia i może nieść to zagrożenie, szczególnie dla osób starszych i chorujących. Biskup Gliwicki podtrzymuje dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. Prosimy o roztropne podejmowanie decyzji.