Brantolka, Przerycie i Biały Dwór z kilkugodzinną przerwą w dostawie wody. Zgodnie z informacją przekazaną przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, wskutek awarii podczas prowadzonych robót, nastąpi około trzygodzinna przerwa w dostawie wody w przysiołkach Brantolka, Przerycie i Biały Dwór.