Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował listę rankingową zadań zgłoszonych w ramach programu na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Program WID 2021+”.

Zobacz: Uchwała zarządu nr 1604/246/VI/2021 z dnia 2021-06-30


Zadania z terenu Gminy Kuźnia Raciborska będą w 50% dofinansowane ze środków własnych gminy.

Pierwsze zadanie to budowa rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w m. Rudy (1640 m) - planowane ukończenie to 2024 rok. Drugie zadanie rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska (890 m). Planowany termin realizacji zadania to 2023 rok.

Urząd miasta Kuźnia Rac. bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie pani zastępcy burmistrza Sylwii Brzeickiej-Tesarczyk oraz radnemu Enestowi Drazikowi, dzięki którym zadania te znalazły się na liście zadań zgłoszonych do programu.