Zgodnie z informacją, która pojawiła się w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (zobacz) na Interaktywnej Mapie Utrudnień w Ruchu, nastąpiło całkowite zamknięcie drogi na odcinku od miejscowości Jankowice do miejscowości Rudy. Wyznaczono objazdy drogami nr 425 i 922. Planowany termin zakończenia - październik 2021 r.

Przebudowa odcinka DW 919

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 919. Całkowite zamknięcie drogi na odcinku od m. Szymocice do m. Rudy.
Wyznaczono objazdy drogami nr 425 i 922.
Planowany termin zakończenia - październik 2021 r.
Droga: 919
Inwestor: ZDW Katowice
Wykonawca: Technical Solutions