Zarząd UTW w Rudach zaprasza wszystkich swoich Słuchaczy na Walne zebranie.
Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej dnia 08 czerwca o godz. 18.00. Tematem spotkania będą sprawy związane z działalnością naszego Stowarzyszenia.
Prosimy o pewne przybycie.