Badania spirometryczne wykonane w miniony wtorek (16 października 2018 r.) w centrum Rybnika są zastraszające. Prawie połowa przebadanych osób wykazuje zaburzenia czynności układu oddechowego! Fakty o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie zaprezentowane przez zaproszonych naukowców są równie szokujące.

Akcja „Dzień dla zdrowych płuc w Rybniku” miała zwrócić uwagę na poważny problem zanieczyszczeń powietrza i ich szkodliwy wpływ na nasze zdrowie – zarówno smogu, jak i emisji z elektrowni węglowych.

W miniony wtorek przed Focus Parkiem stanął spirobus, w którym można było bezpłatnie zbadać czynność płuc. Wyniki badań spirometrycznych przeprowadzonych w ramach „Dnia dla zdrowych płuc” wykazały, że niemal u połowy z przebadanych 55 osób występują zaburzenia w przepływie powietrza przez płuca i oskrzela. Pacjenci zostali skierowani na dalsze badania do pulmonologa, w tym aż 30 procent z podejrzeniem astmy a 5 osób z podejrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (PCHOP).

W ramach akcji do Rybnika przyjechali także wybitni eksperci badający wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy. Prof. dr hab. Władysław Pierzchała, specjalista chorób płuc, omówił poważne konsekwencje oddychania smogiem dla naszego zdrowia, a dr inż. Anna Gayer opowiedziała o sposobach pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

[...]

- Tylko w 2016 r. Elektrownia Rybnik wyemitowała do powietrza 10900 ton dwutlenku siarki, 9460 ton tlenków azotu, 460 ton pyłu, 610 kg arsenu, 24 kg kadmu, 119 kg rtęci i 2 tony ołowiu. Trudno się dziwić, że wdychający od lat te trucizny ludzie w regionie Rybnika chorują – mówi dr Pazderski.

Źródłem zanieczyszczenia powietrza są w największym stopniu paleniska domowe, jednak istotna część tego ładunku pochodzi z elektrowni węglowych. Rybnik należy dziś do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, w Unii Europejskiej zajmuje niechlubne 5 miejsce.

Każdy dzień w Rybniku powinien być dobrym dniem dla zdrowych płuc, jednak wyniki badania spirometrycznego są zastraszające. Mamy ogromny problem zdrowotny i społeczny a tymczasem wydaje się, że Rybnik śpi. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób mamy skutecznie edukować mieszkańców, skoro akcją nie zainteresowały się lokalne samorządy i np. kandydaci na prezydentów, burmistrzów, wójtów. Dziękujemy organizacjom ogólnopolskim oraz ekspertom, którzy zainwestowali swój czas i energię, by pomóc mieszkańcom w nierównej walce o czyste powietrze dla Rybnika – podsumowuje Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu Smogowego.

Akcję „Dzień dla zdrowych płuc w Rybniku” zorganizowały: Rybnicki Alarm Smogowy i Wejście Smoga oraz Towarzystwo na rzecz Ziemi i Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Więcej na temat problemu zanieczyszczeń powietrza i ich szkodliwy wpływ na nasze zdrowie przeczytają Państwo na www.rybnik.com