Dane z 27195 na 27231 obwodów głosowania (99,87%)

Częściowe wyniki głosowania w drugiej turze