Dane z 23734 na 27230 obwodów głosowania (87,16%)

Częściowe wyniki pierwszego głosowania