W godzinach wieczornych, doszło do pożaru dębu „Cysters” — ponad 500-letniego pomnika przyrody stanowiącego wizytówkę Parku Krajobrazowego w Rudach.
Dzięki reakcji jednego z mieszkańców, który w porę zawiadomił Straż Pożarną, udało się sprawnie ugasić ogień, który zajął wnętrze dębu.
Na chwilę obecną jako przyczynę zdarzenia uznaje się podpalenie.

Leśnicy zgłosili sprawę policji, która szuka sprawców podpalenia. Zgodnie z art. 187 Kodeksu karnego, kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.