W IV Niedzielę Adwentu, 23 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 podczas Jarmarku w murach Starego Opactwa (w dawnym refektarzu) odbędzie się uroczystość wręczenia Róży św. Bernarda. Jest to siódma edycja tego wyróżnienia.

W imieniu Kapituły Róży Św. Bernarda ks. dziekan Jan Rosiek serdecznie zaprasza na uroczystą Galę.

Dotychczasowi LAUREACI „Róży św. Bernarda”

• Arcybiskup Alfons NOSSOL (2009)
• Bp Jan WIECZOREK (2008)
• Bp Gerard KUSZ (2008)
• Ks. infułat Paweł PYRCHAŁA (2009)
• Ks. prałat Bernard KOJ (2008)
• Ks. prałat Bogdan KICINGER (2015)
• Ks. prof. Franciszek WOLNIK (2008)
• Ks. dyr. Jan ROSIEK (2008)
• Ks. Prałat Bonifacy MADLA (2010)
• Ks. Dziekan Gotfryd FESSER (2012)
• Dr Jindřich KOSKA (2008)
• Aleksandra i Antoni KLIMEK (2015)
• Danuta KALETA (2010)
• Joanna LEPIARCZYK (2009)
• Lucjan DURSZLAG (2008)
• Ryszard BELKIUS (2010)
• Henryk SIEDLACZEK (2008)
• Dr Bronisław MZYK (2008)
• Milena i Dariusz MAKOSZ (2008)
• Redakcja Gliwicka - Gość Niedzielny (2008)
• Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu (2008)
• Redakcja Radia Plus (2010)
• Koło Gospodyń Wiejskich w Rudach (2012)
• Chór im. Juliusza Rogera (2014)