Wczesne dzieciństwo jest fazą dynamicznego rozwoju i w tym czasie mózg dziecka jest najbardziej plastyczny. Dlatego codzienna aktywność, nauka i trening mają ogromny wpływ na sprawność mózgu.

Zbyt wczesne i intensywne korzystanie z urządzeń mobilnych może być dla dzieci szkodliwe. Używanie smartfonów przez niemowlęta nie jest wskazane, ponieważ wpływa na nadmierne pobudzenie układu nerwowego. Obraz za szybko się zmienia i za dużo się tam dzieje, co niekorzystnie wpływa na wzrok dziecka oraz na pobudzenie układu nerwowego.

Dzieci poniżej drugiego roku życia nie nauczą się słownictwa ze smartfonów. Dziecku do nauki potrzebna jest interakcja z drugim człowiekiem. Dziecko potrzebuje doświadczać świat wszystkimi zmysłami, musi: zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć. Wspólne zabawy, czytanie książek rozwijają relacje interpersonalne, umożliwiają poznawanie i uczenie się otaczającego świata wszystkimi bodźcami.

Z badań przeprowadzonych przez Common Sense Media wynika, że ze smartfona korzysta co trzeci maluch do 1. roku życia oraz 40% dzieci poniżej 2. roku życia. Ponadto 3/4 dzieci poniżej 8. roku życia posiada dostęp do urządzeń mobilnych w swoim domu. Natomiast w 2011 roku dostęp do smartfonów posiadało zaledwie 8% dzieci, dzisiaj jest to aż 40%.

Mózg dziecka musi dojrzeć oraz nauczyć się określonych sprawności językowych i motorycznych. Dopiero na późniejszym etapie dojrzałości jest gotowy, aby posługiwać się wysokimi technologiami.

Bibliografia: J. Cieszyńska, Wpływ wysokich technologii na rozwój dzieci, Biuletyn Wydawnictwo Edukacyjne.