Jak pisze na swoim profilu Michał Woś*: 3 grudnia została zawarta umowa z wykonawcą na przebudowę mostu w Rudach zniszczonego ponad 20 lat temu przez powódź. Termin wykonania to 29/11/2019. Cieszę się, że zgoda na zawarcie umowy na przebudowę mostu w Rudach to jedna z moich pierwszych decyzji jako marszałka resortowego od dróg i pierwsza umowa odkąd nadzoruję Zarząd Dróg Wojewódzkich. Od lat zabiegał o to burmistrz Paweł Macha. 

Inwestorem będzie wspomniany Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Koszt inwestycji po przetargu to 8,952 mln zł. Wykonawcą jest firma Nowak-Mosty sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. O zamówienie starało się pięć firm. Zadanie obejmuje przebudowę mostu, dojazdów, budowę mostu tymczasowego i organizację ruchu.
Więcej szczegółów można przeczytać na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich:
http://www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienie/1540200341

Aktualizacja: TVP 3 Katowice

*w październiku 2018 został wybrany na radnego sejmiku śląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (jako kandydat Solidarnej Polski). 21 listopada 2018 znalazł się w zarządzie województwa.