30 listopada 2018 r. na terenie Gminy Kuźnia Raciborska odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, odpady zielone odbierane będą po uprzednim zgłoszeniu w ilości do 2 kubłów o pojemności 120 litrów z danej nieruchomości. Ponadto odpady zielone w workach  w ilości do 5 worków/miesiąc można we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK ( GPWiK ul. Klasztorna 45 w Kuźni Raciborskiej).