W czwartkowe popołudnie 9 maja 2019 roku w Katowicach, Burmistrz Paweł Macha wraz z Naczelnikiem OSP Rudy Joachimem Dudkiem otrzymali wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Rudach. Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu Narodowego/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu województwa.

Dofinansowanie było możliwe dzięki staraniom pana Łukasza Ruhe wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018, 11 radnych obecnej kadencji oraz Posła na Sejm RP Pana Czesława Sobierajskiego.