Wstępnie od dnia 2.02.2022 r. zostaną rozpoczęte prace związane z wykonaniem awaryjnego remontu przepustu rowu melioracyjnego zlokalizowanego w drodze gminnej wewnętrznej , dz. nr 228, ulica Brzozowa w miejscowości Rudy.

Prace będą polegały na rozebraniu i wymianie istniejących rur betonowych przepustu wraz z zabudowaniem nowych prefabrykowanych przyczółków. W celu wykonania prac droga zostanie zamknięta.

Wstępnie założono dzień wprowadzenie oznakowania objazdów od dnia 2.02.2022 r.  Wiadomo że termin może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne.

W załączeniu mapka z zaznaczonym objazdem