Działki w Rudach

Gmina Kuźnia Raciborska sprzedaje w drodze przetargu 13 działek budowlanych o powierzchni 8-10 arów w rejonie ul. Kolonia Renerowska. Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2023 r., w  Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej – Sala Urzędu Stanu Cywilnego. Wadium płatne w terminie do 29 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat działek oraz przetargu pod adresem:  https://kuznia-raciborska.finn.pl/res/serwisy/pliki/31698028?version=1.0

 1. dz. nr 164/3 o pow.0,0851ha, {użytek RVI-0,0199ha, ŁV-0,0236ha, PsVI0,0416ha}, za cenę wywoławczą 114.885,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.489,-zł,
 2. dz. nr 164/4 o pow.0,0891ha, {użytek RVI-0,0115ha, ŁV-0,0620ha, PsVI0,0156ha}, za cenę wywoławczą 120.285,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.029,-zł,
 3. dz. nr 164/5 o pow.0,0951ha, {użytek RVI-0,0915ha, ŁV-0,0036ha}, cena wywoławcza 128.385,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.839,-zł,
 4. dz. nr 164/6 o pow.0,0951ha, {użytek RVI}, za cenę wywoławczą 128.385,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.839,-zł,
 5. dz. nr 164/7 o pow.0,0812 ha {użytek RVI}, za cenę wywoławczą 109,620,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.962,-zł,
 6. dz. nr 164/8 o pow.0,0792 ha {użytek RVI}, za cenę wywoławczą 106.920,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.692,-zł,
 7. dz. nr 164/9 o pow.0,0854 ha, {użytek ŁV-0,0248ha, LsV-0,0606ha}, za cenę wywoławczą 115.290,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.529,-zł. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla tej działki należy zwrócić się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z wnioskiem o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej,
 8. dz. nr 164/11 o pow.0,0947 ha {użytek ŁV}, za cenę wywoławczą 127.845,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.785,-zł,
 9. dz. nr 164/12 o pow.0,0883ha, {użytek RVI-0,0099ha, ŁV-0,0784ha}, za cenę wywoławczą 119.205,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.921,-zł,
 10. dz. nr 164/13 o pow.0,0820ha, {użytek RVI-0,0122ha, ŁV-0,0698ha}, za cenę wywoławczą 110.700,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.070,-zł,
 11. dz. nr 164/14 o pow.0,0758ha, {użytek RVI-0,0101ha, ŁV-0,0657ha}, za cenę wywoławczą 102.330,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.233,-zł,
 12. dz. nr 164/15 o pow.0,0927ha, {użytek RVI-0,0245ha, ŁV-0,0682ha}, za cenę wywoławczą 125.145,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.515,-zł,
 13. dz. nr 164/16 o pow.0,1053ha, {użytek ŁV}, za cenę wywoławczą 142.155,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 14.216,-zł