Blisko sto osób - często po przyjściu z rodzinami czy osobami towarzyszącymi - skorzystało z możliwości nieodpłatnej jazdy egzaminacyjną „eL-ką” na placu manewrowym rybnickiego oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Sporo z przyszłych kierowców skorzystało także z szansy podejścia do próbnego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy – dokładnie w sali egzaminacyjnej, w której odbywają się takie egzaminy.

Dzień Otwarty, który odbył się w sobotę 11 maja 2019 r. był doskonałą okazją do promocji działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Oprócz szansy na próbny egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny na placu manewrowym na prawo jazdy, przyszli kierowcy oraz osoby im towarzyszące mieli możliwość skorzystania z symulatora dachowania czy lekcji pierwszej pomocy wraz z treningiem RKO na fantomach ćwiczeniowych. Dzień Otwarty był też okazją do spotkania przedstawicieli regionalnie działających ośrodków szkolenia kierowców z nową dyrekcją WORD w Katowicach, którą reprezentował Mirosław Grzywa – powołany w marcu przez Zarząd Województwa Śląskiego Dyrektor WORD w Katowicach. Dużą popularnością cieszyły się także pokazy pojazdów oraz sprzętu używanego przez Policjantów Wydziałów Ruchu Drogowego Śląskiej Komendy Wojewódzkiej w Katowicach oraz Miejskiej w Rybniku. Imprezę uświetnili także takim pokazem Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Rybnika-Gotartowic, Rybnika-Golejowa oraz Rudy Kozielskiej. Miłą niespodzianką był także majówkowy poczęstunek dla przybyłych – kiełbasa z grilla a także atrakcje dla najmłodszych – wata cukrowa i popcorn. Dyrekcja WORD w Katowicach a także kierownictwo Oddziału Terenowego WORD w Rybniku serdecznie dziękują wszystkim partnerom Dnia Otwartego, tj. Górnośląskiemu Stowarzyszeniu Ośrodków Szkolenia, Wydziałom Ruchu Drogowego: Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, Druhom z OSP Rybnik-Gotartowice, OSP Rybnik-Golejów, OSP Ruda Kozielska.