Dziś, 5 września 2022 r. o godz. 18:30 (05.09.2022) w świetlicy OSP Rudy odbędzie się zebranie Rady Sołeckiej.
Główne tematy do omówienia to: inwestycje na rok 2023, fundusz sołecki na rok 2023 (45 473,90 zł) oraz sprawy bieżące (wnioski, zgłoszenia, uwagi itp.).

Zebranie ma charakter otwarty.