Dziś, 25 czerwca 2020 o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej. Sesja będzie miała charakter zdalny.

Retransmisję można zobaczyć również pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/live

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XX/2020.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
5.2 zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
5.3 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bierawa,
5.4 zmiany uchwały nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
5.5 zmiany zapisu paragrafu 1 uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
5.6 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,
5.7 wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Kuźnia Raciborskia w roku 2020.
5.8 ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
6. Wnioski.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
8. Zakończenie

Porządek obrad (zobacz wnioski i protokoły)