Filmik przesłała Urszula Chudy. Siostra Misjonarka Zgromadzenia Szarytek (Charite od Vincenta a Paolo) z placówki misyjnej w Lukolela w Republice Demokratycznej Kongo. (nie mylić z Loukolela w Kongo Brazzaville). Wymieniona Siostra Urszula wyraża zgodę na publikację która może uczciwie służyć popularyzacji pracy Misjonarskiej. Wymieniona ma nadzieję że materiał nie zostanie wykorzystany w celach prześmiewczych lub uwłaczających honorowi ubogich dzieci Kongijskich.