Zbliża się finisaż wystawy malarstwa Adama Molendy pt. „Porwanie Europy”. Spotkanie zaplanowano na sobotę 28 sierpnia, na godzinę 18.30, w Galerii Sztuki w Starym Opactwie w Rudach.

- Malowanie tego rodzaju obrazów wiąże się z przekonaniem, że przestrzeń naszego życia, zarówno w aspekcie naturalnym jak i kulturowym, to jednocześnie rzeczywistość zmagania się różnych wielowymiarowych sił, zarówno fizycznych, politycznych, jak i duchowych. Próbuję, malując obrazy, zdając sobie jednocześnie sprawę z pewnej naiwności takiej postawy, jakoś wpłynąć na te siły. Przynajmniej w wyobraźni. Nasza europejska rzeczywistość charakteryzuje się z jednej strony wspólnotowością i ciągłością, a z drugiej strony charakteryzuje się podziałami, rozchodzeniem się dróg. Dzisiaj prawdopodobnie znajdujemy się w momencie jakiegoś kolejnego rozejścia. Pewne wartości są kwestionowane, pojawiają się różne wizje przyszłości, ale też analizowana jest historia i wyciągane są z niej różne wnioski - stwierdza artysta.

dr hab. Adam Molenda

urodził się w 1964 roku w Wodzisławiu Śląskim – Pszowie. Studiował w Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Sztuki w Cieszynie w latach 1986-1992, gdzie uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Norberta Witka w 1992 roku oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1989-1993, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowniach: malarstwa prof. Jerzego Nowosielskiego i grafiki prof. Andrzeja Pietscha. Doktorat i habilitację zrealizował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Pracuje w Instytucie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się malarstwem. Realizuje również prace z wykorzystaniem wideo. Publikuje teksty związane z teorią sztuki.

Finisaż
sobota, 28 sierpnia 2021 r. godz. 18:30

Galeria Sztuki w Starym Opactwie w Rudach
ul. Cysterska 4, 47-430 Rudy
(wejście przez dziedziniec)

Wskazówki dojazdu - zobacz