Głosowanie w Budżecie Obywatelskim
Między 7 a 20 września 2020 roku mieszkańcy Śląska zdecydują o wybraniu zadań do realizacji w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie, podobnie jak w ostatnich latach, odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną. 
Poniżej przedstawiamy 4 proste kroki, które należy wykonać, by zagłosować w panelu dostępnym na stronie bo.slaskie.pl:

KROK 1 – wybierz zadania, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów (1 punkt na zadania wojewódzkie, od 1 do 3 punktów na zadanie/zadania z dowolnych podregionów).

W panelu dostępne są informacje o zadaniach (tytuł, kod, proponowana lokalizacja, szacowany koszt, skrócony opis przygotowany przez autora zadania)

KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki, numer telefonu).

KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ

KROK 4 – zatwierdź oddawane głosy, wpisując kod, który otrzymasz SMSem na wskazany numer telefonu oraz klikając ZATWIERDŹ. Na każdy numer telefonu można otrzymać do pięciu kodów weryfikujących (liczą się kody wykorzystane do zatwierdzenia głosowania)

Po zatwierdzeniu nie będzie możliwości zmiany decyzji lub ponownego głosowania.

Ważne! Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego o wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy województwa w drodze głosowania. Realizowane będą zadania wybrane przez mieszkańców, czyli takie, na które oddany będzie co najmniej jeden głos.

Głosowanie potrwa do 23 września 2020 r.

Panel głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim (zagłosuj)

Lista zadań dopuszczonych do głosowania - zobacz

Projekty które dotyczą Rud:

MBO-0063/P3/20 Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry.

MBO-0115/P3/20 Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeka Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry

Aktualizacja:
Zespół Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w najbliższy weekend będzie dostępny dla naszych mieszkańców. W niedzielę 20.09.2020r. w Rudach przy Starym Opactwie stanie mobilny punkt do głosowania na zadania w Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego.  Swój głos będzie można oddać od godz. 12.00 do 18.00. Głosować mogą mieszkańcy województwa śląskiego na zgłoszone zadania.