W tym roku ćwiczenia gminne zaplanowano na 10 kwietnia o godzinie 15:25.  Jednostki  zostały zadysponowane do pożaru budynku na terenie ośrodka buk w Rudach. Tegoroczne ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w sytuacji zagrożenia wywołanego pożarem. Zapoznanie się z obiektem i terenem ośrodka buk w Rudach, by poznać lokalizację hydrantów, wyłączników prądu oraz  układu dróg i drzwi ewakuacyjnych. W ćwiczeniu udział wzięli: OSP: Rudy, Ruda Kozielska, Jankowice, Kuźnia Raciborska, Budziska ,Turze oraz PSP  Racibórz.
Istotą ćwiczeń jest to, że  Druhowie i Druhny mają możliwość doskonalenia  wzajemnej współpracy i podziału zadań w chwili pojawienia się realnego zagrożenia, dokonują sprawdzenia  systemu alarmowania o zagrożeniu oraz powiadamiania o konieczności ewakuacji, weryfikują obowiązujące procedury i zasady oraz warunki prowadzenia ewakuacji a także weryfikują skuteczność działania technicznych systemów zabezpieczeń budynku.