W dniu wczorajszym założyciel UTW w Rudach i jego honorowy członek mgr Grzegorz Tomasiak obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Śląskim w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Promotorem pracy doktorskiej był dr. hab. Jarosław Skutnik prof. Uniwersytetu Śląskiego. Całość obrony doktoratu trwała 1,5 godz. Znając skromność, pracowitość i wytrwałość Grzegorza wierzymy, że nie było to ostatnie jego słowo.
Członkowie i Zarząd UTW w Rudach składają doktorantowi gratulacje, a zarazem życzą dalszych sukcesów w pracy twórczej i życiu osobistym.