HARMONOGRAM KURSÓW

AUTOBUSU SZKOLNEGO

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

godziny

 

6.55

6.58

7.00

7.03

7.12

7.13

7.15

7.19

7.22

7.30

7.33

7.40

7.43

7.48

7.52

8.10

8.13

8.17

8.20

8.23

8.30

8.33

8.35

8.39

8.40

 

 13.35

13.45

14.07

14.09

14.43

14.45

15.20

15.40

16.00

 DOWOZY DO SZKOŁY - przystanki


Ruda Kozielska – „Quid ad te”

Ruda K..–centrum-2-gi przystanek PKS

Ruda Kozielska - trzeci przystanek PKS

przyjazd do szkoły

Szymocice przystanek PKS

hotel Laskowo

Jankowice przystanek PKS

Kolonia Renerowska przystanek PKS

przyjazd do szkoły

Podbiała 2

hotel „Pod Dębem”

Biały Dwór

Przerycie (jeden przystanek)

Brantolka

przyjazd do szkoły

Szymocice przystanek PKS

Jankowice przystanek PKS

Kolonia Renerowska przystanek PKS

przedszkole w Rudach

– dojazd do szkoły  

Ruda Kozielska – „Quid ad te”

Ruda K. –centrum-2-gi przystanek PKS

Ruda Kozielska - trzeci przystanek PKS

przedszkole

– dojazd do szkoły

 

ODWOZY ZE SZKOŁY
przedszkole

szkoła - Jankowice, Szymocice

przedszkole

szkoła- Biały Dwór, Przerycie, Podbiała, Brantolka

przedszkole

szkoła - Ruda Kozielska

szkoła-Jankowice, Szymocice

szkoła -Biały Dwór, Przerycie, Podbiała, Brantolka

Ruda Kozielska

Stołówka szkolna

tel. 32 666 01 16

Cena dwudaniowego obiadu:

4 zł

Opłat należy dokonywać

do 10-go dnia danego miesiąca przelewem - nr konta szkoły

44 1050 1328 1000 0023 2607 6789

 

Obiady dla uczniów - godziny:
klasy I-IV SP: 11.25-11.45

pozostali uczniowie:  12.30-12.50

 

Pielęgniarka szkolna

parter s. 3

poniedziałek: 8.00-10.00

wtorek: 8.00-12.00

środa: 8.00-10.00

czwartek: 8.00-10.00

piątek: 8.00-12.00

 

Świetlica szkolna

tel. 32 666 01 15

 świetlica czynna codziennie:

przed lekcjami -

6.45 - 8.45

po lekcjach -

13.40 - 16.00

 

Biblioteka 

parter s. nr 1 - parter

 

Czas trwania lekcji:

 

1 lekcja:

8.00 – 8.45

2 lekcja:

8.50 – 9.35

3 lekcja:

9.45 – 10.30

4 lekcja:

10.40 – 11.25

5 lekcja:

11.45 – 12.30

6 lekcja:

12.50 – 13.35

7 lekcja:

13.40 – 14.25

8 lekcja:

14.30– 15.15

 

Gabinet pedagoga

I piętro s. nr 19

 

Sekretariat szkolny

I piętro s.  nr 13

tel. 32 410 30 24

czynny

od poniedziałku do piątku

w godz.

7.30-15.30

 
Przystanek na Brantolce wyłączony od 07.09.2020 r.

  Ze względu na remont ulic: Sobieskiego i Cysterskiej, który rusza pełną parą, przystanek na Brantolce dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Rudach od 07.09.2020 (poniedziałek) będzie wyłączony z ruchu. Za niedogodności przepraszamy. (Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej)