Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

07.09.2023 r.  – odbiór gabarytów Jankowice, Kolonia Renerowska, Osiedle Lipowe 

13.09.2023 r.– odbiór gabarytów Biały Dwór, Przerycie 

13.09.2023 r.– odbiór gabarytów Podbiała I, Podbiała II

13.09.2023 r. – odbiór gabarytów Brantolka

14.09.2023 r. – odbiór gabarytów Ruda Kozielska

20.09.2023 r. – odbiór gabarytów Rudy ulica: Brzozowa, Cegielska, Borowa, Świętojańska, Majowa, Łąkowa, Polna, Szybki

27.09.2023 r. – odbiór gabarytów Rudy ulica: Kozielska, Cysterska, Raciborska, Rogera, Rybnicka, Paproć, Parkowa, Dworcowa, Krótka, Szkolna, Gliwicka, 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia oraz szczegółowe informacje o odpadach przyjmowanych w PSZOK można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w pok. 16 lub telefonicznie pod nr. tel. 32 4191417 w. 131.  Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska uruchomiona została bezpłatna aplikacja mobilna EcoHarmonogram służąca między innymi do powiadamiania o zbliżających się terminach wywozu odpadów komunalnych oraz o istotnych zmianach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zapraszamy do jej pobrania. Popiół z palenisk domowych należy gromadzić w znormalizowanych pojemnikach (plastikowe lub metalowe). Odpady gromadzone w innych pojemnikach: wiaderkach, beczkach itp. nie będą odbierane.  Pojemniki zamarznięte nie będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia. Zabrania się zalewania wodą popiołu. Nie dopuszcza się możliwości mieszania popiołu z odpadami komunalnymi / zmieszanymi lub innymi. Takie sytuacje będą zgłaszane do Urzędu Miejskiego jako łamanie zasad segregacji odpadów.  Odbierany będzie wyłącznie czysty i suchy popiół. - 1-  Odpady należy wystawiać do godziny 6:00 w dniu wywozu przed posesję, w miejscu widocznym (pracownicy odbierający odpady nie będą wchodzić na Państwa posesje). Odpady nie wystawione przed posesję w wyznaczonym terminie będą odebrane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu. Odbiór odpadów  jest realizowany w godzinach od 6.00 do 22.00. Odpady opakowaniowe  przed umieszczeniem  ich w workach należy zgniatać i  wystawiać worki po ich zapełnieniu co najmniej w 1/2 objętości.   Bioodpady (odpady kuchenne), będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00 dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu poprzez aplikację EcoHarmonogram (zgłoszenie) lub pod  nr. tel. 32  414 72 38  lub SMS-em na kom. 575-087-170 bez ograniczeń co do ilości worków. Bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy  (odpady zielone), po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00  dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu poprzez aplikację EcoHarmonogram lub pod nr. tel. 32  414 72 38  lub SMS-em kom. 575-087-170 w  ilości do 2 pojemników z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze, gdy właściciele nie posiadają kompostownika. W ilości 1 pojemnika z danej nieruchomości przy każdym odbiorze, gdy właściciele zadeklarowali kompostownik (dodatkowo zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku  do PSZOK-a można w danym miesiącu przywieźć nielimitowaną ilość odpadów zielonych).  Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu (tel. 32  414 72 38) w ilości nie przekraczającej 500 kg/rok w ramach wnoszonej opłaty, pozostałe będą odbierane odpłatnie po uprzednim zleceniu ich wywozu.   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (Oczyszczalnia Ścieków w Kuźni Raciborskiej). Jest czynny we wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 i w czwartki w godzinach 8.00-19.00