Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji Rady przez Radnego Seniora.
 2. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Ślubowanie Radnych.
 4. Wręczenie Burmistrzowi Miasta zaświadczenia o wyborze.
 5. Ślubowanie Burmistrza Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

7a. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

8a. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

 1. Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Komisji.

9a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Komisji.

 1. Wybór składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Przewodniczącego Komisji.

10a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Przewodniczącego Komisji.

 1. Wybór składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Przewodniczącego Komisji.

11a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Przewodniczącego Komisji.

 1. Wybór składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczącego Komisji.

12a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczącego Komisji.

 1. Wybór składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji.

13a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji.

 1. Wybór składu osobowego Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Przewodniczącego Komisji.

14a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Przewodniczącego Komisji.

 1. Zamknięcie obrad.