Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Komisji.
4. Wybór składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji.
5. Wybór składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Przewodniczącego Komisji.
6. Wybór składu osobowego Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Przewodniczącego Komisji.
7. Wybór składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczącego Komisji.
8. Wybór składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Przewodniczącego Komisji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,
9.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
9.3 zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
10. Wnioski.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
12. Zakończenie obrad.