Dnia 18.04.2023 r. w gościnnych murach Starego Opactwa, odbyło się spotkanie rudzkiego UTW, na którym ks. Bogdan Benedik, z wydziału „Symbol” prowadzonego przez p. dziekan Jolantę Świątkiewicz z Śląskiej Szkoły Ikonograficznej w Zabrzu, wprowadził uczestników w „Świat Ikony”.

Wychodząc od znaczenia słowa ikonograf zwrócił uwagę, że jest to przede wszystkim świadek Jezusa Chrystusa, czerpiący z doświadczenia wiary i Tradycji Kościoła. Sztuka dla ikonografa stanowi bowiem sposób ekspresji wiary, w możliwie najlepszym artystycznie wydaniu. Dlatego też ikonografa należy w pierwszym rzędzie definiować jako teologa, a dopiero na drugim miejscu jako artystę.

Człowiek Zachodu, traktujący dzieło malarskie jako jedna z wielu wersji przedstawienia, przyzwyczajony do szkolnego zestawiania dzieł według różnych epok, może poczuć się zawiedziony ubóstwem przedstawienia ikonowego. Będzie to spowodowane niedostateczną znajomością, ponieważ ikonę trzeba umieć czytać. Trzeba znać jej historię, znać Tradycję. Omawiając poszczególne etapy tworzenia ikony prelegent tłumaczył, że tu każda linia, kompozycja, użyta barwa, dosłownie wszystko ma swoje głębokie znaczenie.

Ikona to „okno na Boga”, to szczególne miejsce w którym dokonuje się zetknięcie, wzajemne przenikanie się świata widzialnego i niewidzialnego. Dlatego na każdym etapie jej tworzenia towarzyszy nam modlitwa a wieńczy Eucharystia sprawowana w intencji tych, którzy piszą i dla których piszą ikony zakończona uroczystym ich poświęceniem.

Ks. Bogdan zachęcił, aby poprzez okno ikony wchodzić w głąb Bożej rzeczywistości, która dokonuje się w życiu każdego z nas. Aby poprzez okno ikony doświadczyć realnego spotkania z Bogiem żywym.