17 stycznia o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej.

Transmisja online odbędzie się pod adresem:


https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/live

Pełny program z załącznikami do zobaczenia na stronie: https://esesja.pl/34008

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu III/2018
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
1. przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnia
Raciborska na lata 2018-2032
2. uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
3. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
4. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej
5. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
6. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów
7. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami
Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska.
8. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji.
9. zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej.
6. Wnioski.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca spraw bieżących.
8. Zamknięcie obrad.