Dnia 16.11.2022 roku po godzinie 18.00 w rudzkiej Szkole Podstawowej odbyło się zapowiadane spotkanie z przedstawicielami Policji Powiatowej z Raciborza. Gośćmi byli nadkomisarz Mirosław Szymański ( zdjęcie nr1) pełniący funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej oraz młodszy aspirant Łukasz Gardas.(zdjęcie nr 2)

Prelegenci omówili sprawy związane ze zmianą przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych i rowerzystów. Przedstawili również nowe kwoty mandatów za wykroczenia drogowe i zwrócili uwagę na to, że kwoty te są znacznie wyższe w wypadku tzw. recydywy czyli popełnienia powtórnie tego samego wykroczenia. Ponad to omówili przypadki naciągania na pieniądze przez oszustów szczególnie osób starszych na tzw. wnuczka, nieuczciwe prezentacje, fałszywe sms-y. Zalecili szczególną rozwagę i ostrożność w przypadku takich telefonów, lepiej sprawdzić niż stracić. Czas nie jest w tym przypadku wyznacznikiem działania, tu potrzebna jest rozwaga.
W razie wątpliwości zawsze można skontaktować się z Policją. Zwrócono również uwagę na sprawy związane z kontrolami prędkości ze szczególnym uwzględnieniem prób przekupstwa kontrolujących. TO SIĘ NAPRWDĘ NIE OPŁACA.

Prelegenci odpowiadali na pytania zadawane przez obecnych na spotkaniu, w większości dotyczące naszej miejscowości. Całość przebiegła w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. To było już czwarte z rzędu, zorganizowane przez UTW w Rudach, dostępne dla wszystkich mieszkańców spotkanie z Policją.

I tylko żal, że przybyło tak niewielu mieszkańców. Tym bardziej, iż na co dzień w rozmowach przewija się wiele uwag dotyczących naszego bezpieczeństwa nie tylko na drogach. Była więc okazja by zapytać i skonfrontować nasze uwagi z przedstawicielami Policji.

Dziękujemy Panom: nadkomisarzowi Mirosławowi Szymańskiemu oraz młodszemu aspirantowi Łukaszowi Gardasowi za poświęcony nam czas i mamy nadzieję na kolejne spotkanie.