Na zaproszenia Pana dr inż. Tomasza Pacia Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w dniu 26 marca br. w murach gościnnego Nadleśnictwa odbyło się - przy kawie i kołaczu - spotkanie ze Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach. Temat spotkania „Rola nauki we współczesnym leśnictwie”. Był to kolejny z wykładów o lesie, zapoczątkowanych przez ówczesnego nadleśniczego Pana Roberta Pabiana. Z wykładu słuchacze dowiedzieli się, iż leśnictwo to nie tylko sadzenie i wyrąb lasu, to także: ochrona lasu, jego planowe urządzanie, ochrona przyrody, gleboznawstwo, botanika leśna, zoologia i geomatyka leśna, użytkowanie  lasu i łowiectwo. To mniej więcej część zagadnień składających się na to co można nazwać gospodarka leśną. Prelegent rozpoczął jednak od historii nauki o leśnictwie w Polsce, a był to rok 1816, rok utworzenia Szczególnej Szkoły Leśnictwa. Była to pierwsza na ziemiach polskich - a jedna z pierwszych w świecie - leśna uczelnia o charakterze akademickim. Cieszyła się duża renomą. Uczelnia, która wychowała grono wybitnych leśników. W obecnym czasie oprócz spraw związanych ściśle z lasem, głowę leśników zaprząta sprawa zmian klimatycznych. Zasadniczym pytaniem dotyczącym tego tematu jest: czy ta zmiana jest trwałą zmianą czy tylko  cykliczną? Sytuacja ta staje się dla pewnych gatunków drzew bardzo niebezpieczna z powodu ogromnego braku wody. Tu musimy sobie zdać sprawę, iż pod względem zasobów wody pitnej jesteśmy krajem porównywanym do Egiptu!! Można by sytuację tą przedstawić słowami ‘’Drzewa umierają stojąc” ~ Alejandro Kasony i nie jest wcale przenośnia, a rzeczywistość. Nie dość na tym
w naszych lasach pojawiły się szkodniki drzew, które nigdy na tym terenie nie występowały, a teraz ze wzrostem temperatury przybyły do Polski. Naturalnie, czego można było się spodziewać najwięcej emocji wzbudził temat wycinek lasu na naszym terenie. Pan Tomasz z racji swojej profesji i stanowiska, godnie bronił interesów lasu przed atakami uczestników, wskazując, iż średnie zalesienie w Polsce
w Nadleśnictwach wynosi 30%, a w Rudach aż 70%, co udaje się uzyskać dzięki wytężonej pracy leśników. Jednak zapotrzebowanie na drewno wręcz gwałtownie rośnie. Takie dziedziny jak meblarstwo, usługi stolarskie no i oczywiście górnictwo, generują olbrzymie zapotrzebowanie na ten surowiec. No i tu mamy konflikt interesu, z jednej strony społeczeństwo które korzysta z lasów
(spacery,  jazdy rowerami), a z drugiej przemysł ze swym zapotrzebowaniem. Prelegent zwrócił uwagę na ważną sprawę, mianowicie: leśnicy bardzo się cieszą gdy społeczeństwo w sposób kulturalny i rozważny korzysta z lasu. Jednak w ostatnim czasie w lasach pojawia się coraz więcej wyrzucanych śmieci, z których najgorszym jest szkło, które jest potencjalnym źródłem pożaru.
Omówiono tez sprawy prawne związane z lasami prywatnymi nad którymi leśnicy nie mają żadnej władzy, a zarząd nad nimi sprawuje Starosta Powiatu.
Wykład spotkał się z ogromną wdzięcznością i uznaniem ze strony Członków UTW w Rudach.
Na koniec wszyscy obecni zostali obdarowani sadzonkami wiązu oraz innymi drobnymi prezentami przekazanymi przez Nadleśnictwo w Rudach. Ponad to umówiono się na kolejne, zapewne wyczekiwane, spotkanie. Tym razem będzie to spotkanie w lesie, połączone z wycieczką rowerową.
Panu dr inż. Tomaszowi Pacia bardzo dziękujemy za wspaniały wykład, a Nadleśnictwu w Rudach za zaproszenie i poczęstunek.

 
Członkowie UTW w Rudach.