Dziś (19 września 2018 r.) w Jankowicach odbyło się zebranie wiejskie, celem którego był wybór nowego sołtysa wsi Jankowice. W wyniku przeprowadzonego głosowania, nowym sołtysem Sołectwa Jankowice na kadencję 2014 -2018 został Pan Norbert Gacka, który do tej pory zasiadał w radzie sołeckiej. Pan Norbert zastąpi na fotelu sołtysa zmarłego tragicznie 26 sierpnia br. Henryka Machnika. Serdecznie gratulujemy!