Jeremy Sochan – jedyny Polak w NBA – spotkał się 29 sierpnia w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie z przedstawicielami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aby okazać swoje wsparcie dla projektów, które realizuje fundacja. Szczególnie bliskie dla zawodnika NBA są telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111 oraz Standardy Ochrony Dzieci, które są narzędziem zwiększającym ochronę dzieci przed krzywdzeniem, także w klubach i ośrodkach sportowych, wyposażając w odpowiednią wiedzę i narzędzia m.in. trenerów, rodziców i młodych sportowców. Wdrożenie standardów wymagane jest w ciągu najbliższych 6 miesięcy – na mocy Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw – stanowi też mechanizm zwiększający bezpieczeństwo dzieci we wszystkich placówkach gdzie mogą przebywać dzieci.

Bardzo się cieszę, że te wytyczne trafią też do klubów sportowych i będą to nie tylko wytyczne dla trenerów, ale także dla rodziców, którzy będą wiedzieli, co trener może robić, jak się zwracać do zawodników i zawodniczek, a jakich granic nie powinien przekraczać. Rolą trenera jest nie tylko zapewnienie rozwoju sportowego i osiąganie wyników, ale przede wszystkim rozwoju osobowości, kształtowania charakteru młodych ludzi. To się odbywa poprzez budowanie pewności siebie, uczciwych relacjach i w poczuciu bezpieczeństwamówi Jeremy Sochan.

Jako sportowiec wiem jak ważne jest zdrowie psychiczne, przygotowanie mentalne oraz poczucie bezpieczeństwa. Chciałbym, aby każde dziecko, każdy nastolatek i nastolatka pamiętali, że w trudnym momencie mogą zwrócić się o pomoc do osób, którym ufają i że mogą też liczyć na wsparcie dzwoniąc do telefonu zaufania 116 111. Jest anonimowy i działa 24 godziny na dobę. Pamiętajcie, że są osoby, które mimo że Was nie znają, to Was usłyszą i będą chciały pomóc - zwrócił się z do młodych ludzi Jeremy Sochan.

Dziękujemy Jeremiemu za poparcie i zaangażowanie. To dla nas ważne, że młody sportowiec już na początku swojej kariery myśli o tym jak pomóc innym. Głos Jeremiego trafi do młodych ludzi, a ich rodzice dowiedzą się nie tylko o telefonie zaufania, ale także o Standardach Ochrony Dzieci, o których wprowadzenie zabiegaliśmy od lat, a wkrótce będą obowiązkiem we wszystkich miejscach gdzie przebywają młodzi ludzie. Nieustająco podkreślamy, że każde dziecko ma prawo do dzieciństwa bez przemocy, pełnego miłości, zrozumienia i wsparcia. Dzięki głosowi Jeremiego idee, które wyznajemy w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę będą miały szanse dotrzeć do jeszcze szerszego grona – mówi Marta Skierkowska, członkini zarządu FDDS.

Jeremy Sochan jest jedynym Polakiem grającym w NBA. Ma 20 lat i jest zawodnikiem San Antonio Spurs. Jego dobra gra zaowocowała wyborem do drugiej piątki najlepszych debiutantów w rozgrywkach2022/23.

Standardy Ochrony Dzieci oznaczają wdrażanie odpowiednich zasad m.in. w klubach sportowych, które mają maksymalnie zwiększyć ochronę młodych zawodników. To m.in. zagwarantowanie, że cały personel jest:

  • sprawdzany pod kątem niekaralności za przestępstwa popełniane na szkodę dzieci,
  • zobowiązany do przestrzegania zasad bezpiecznych relacji (m.in. odnośnie kontaktów z dziećmi, wyjazdów, wykonywania i publikowanie zdjęć, wykorzystywania mediów elektronicznych itp.)
  • przygotowany do tego, by reagować, gdy podejrzewa, że dziecko doświadcza przemocy lub wykorzystywania.

Już w lutym 2024 roku (14/02/24) to rozwiązanie stanie się obowiązkowe dla wszystkich miejsc – w tym klubów sportowych – pracujących z dziećmi w Polsce! Celem Standardów jest przede wszystkim ochrona młodych zawodników przez zauważanie i minimalizowanie ryzyk, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu – ze strony osób trzecich, personelu, rówieśników czy rodziców/opiekunów.

Standardy chronią także trenerów i personel klubów – wskazując im właściwe zachowania i odpowiednie ścieżki postępowania, gdy podejrzewają, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego.

Dzięki temu odpowiednia pomoc ma szansą szybciej trafić tam, gdzie jest potrzebna! A sport może pozostać dla dzieci bezpiecznym źródłem satysfakcji, radości i pasji!

116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od 2008 roku prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie i całodobowo pomaga dzieciom. Od początku działania konsultanci telefonu odebrali ponad 1,4 miliona telefonów, odpisali na blisko 100 tysięcy wiadomości. Podjęli też ponad 4,7 tysiąca interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia dziecka. Tylko w pierwszej połowie 2023 takich interwencji przeprowadzili 497. Telefon w języku polskim działa w trybie 24/7, w języku ukraińskim jest dostępny w godzinach 14:00-24:00. Obecnie jest w całości finansowany przez indywidualnych darczyńców i podmioty prywatne.