Ile zastosowań ma drewno? Na czym polega zrównoważona gospodarka leśna? Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo Lasy Państwowe: 100 lat temu, teraz i w przyszłości? Na teren Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach, w setną rocznicę powstania polskich Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach i Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, zapraszają w dniach 28-29 czerwca br. mieszkańców regionu do udziału w wydarzeniu „Leśne spotkania na nowe stulecie”.
Przez ostatnie 100 lat, Lasy Państwowe zarządzają wspólnym majątkiem Polaków - lasami które zajmują niemal 1/3 powierzchni kraju. Od zakończenia II wojny światowej do 2022 r. lesistość z 20,8% wzrosła o 2,8 ml ha do 29,7%. W tej chwili na jednego Polaka przypada 0,25 ha lasu. Dla lasu to zaledwie jedno pokolenie drzew, dla leśników - kilka generacji ciężkiej pracy.
Okrągły jubileusz jest okazją do pokazania osiągnięć, trudności i klęsk żywiołowych z jakimi borykają się leśnicy, a także wyzwań, które stoją przed leśnikami w dobie zmian klimatu.
- Zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska, które się z tym wiążą i które mają wpływ na ekosystem leśny, będą tematem konferencji naukowej z udziałem prof. dr hab. Andrzeja Grzywacza - wybitnego specjalisty z SGGW w Warszawie, prof. dr hab. inż. Jerzego Szwagrzyka oraz prof. dr hab. inż. Jarosława Sochy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wsparcie naukowców w naszym zawodzie jest bardzo ważne, szczególnie teraz, gdy stoimy przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z zmianami klimatu - mówi Robert Pabian, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Konferencja jest przeznaczona dla kadry zarządzającej w RDLP w Katowicach oraz zaproszonych gości.
- Równie ważna jest wymiana doświadczeń i dyskusja nad wnioskami wynikającymi z długoletniej walki ze skutkami klęsk żywiołowych, które w szczególnym stopniu dotknęły Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. To co osiągnęliśmy w odnowieniu lasu po pożarze sprzed 35 lat będziemy oglądać w trakcie wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli 38 Nadleśnictw gospodarujących w strukturze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Pokażemy także szkółkę kontenerową w Nędzy. Wykorzystywana tam metoda produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym z mikoryzą, pozwoliła odnieść sukces w odnowieniu pożarzyska - tłumaczy Tomasz Pacia, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.
W strefie drewna przygotowane będzie stanowisko do odbiórki drewna, zaprezentowane będą wyroby z drewna, w tym biżuteria oraz makieta z grą strategiczną pt.: "Gospodaruj lasem przez 100 lat".
Jak działa najnowocześniejszy w Europie system ochrony przeciwpożarowej oraz do czego w lasach wykorzystuje się drony, zobaczyć będzie można w strefie p.poż.
Strefa ochrony lasu pokaże m.in. jak ogranicza się populację owadów zagrażających trwałości lasu za pomocą pułapek feromonowych.
W strefie hodowli lasu zaprezentuje się wyłuszczarnia nasion i szkółka kontenerowa w Nędzy. Będzie można obejrzeć grzyby mikoryzowe pod mikroskopem.
Przykłady sukcesów leśników w ochronie przyrody: odbudowanie populacji żubra i restytucja głuszca, zaprezentują Nadleśnictwa Kobiór i Wisła.
Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy leśne, a także stanowisko Straży Leśnej z samochodem i quadem.
Nie zbraknie także miejsca do dyskusji - w specjalnie przygotowanym namiocie leśnicy będą odpowiadali na pytania odwiedzających.

28 czerwca (piątek) w godzinach od 15.00 do 19.00 i 29 czerwca (sobota) w godzinach od 12.00 do 18.00 leśnicy zapraszają mieszkańców regionu do parku Zespołu Klasztorno-
Pałacowego w Rudach, gdzie odkryją tajniki swojej codziennej pracy.

28 czerwca 2024 r. (piątek)
10:00-10:50 Msza święta w intencji leśników w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach
11:00-11:15 Rozpoczęcie konferencji naukowej
11:15-11:45 Wykład prof. dr. hab. Andrzeja Grzywacza nt. historii Lasów Państwowych
11:45-12:15 Wykład prof. dr. hab. inż. Jarosława Sochy nt. wyzwań współczesnego leśnictwa w obliczu zmian klimatycznych
12:15-12:45 Przerwa kawowa
12:45-13:15 Wykład prof. dr. hab. inż. Jerzego Szwagrzyka nt. przyszłości Lasów Państwowych w kontekście zmian klimatycznych i rosnących oczekiwań społecznych
13:15-14:00 Panel dyskusyjny
14:00-15:00 Obiad
15:00- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z posadzeniem dębu. Zakończenie konferencji
15:00-19:00 Warsztaty edukacyjno-naukowe dla społeczeństwa pn. „Leśne spotkania na nowe stulecie”
29 czerwca 2024 r. (sobota)
12:00-18:00 Warsztaty edukacyjno-naukowe dla społeczeństwa pn. „Leśne spotkania na nowe stulecie”