Jubileusz 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Kozielskiej – Wielkie Święto Strażaków
 
   Wczoraj, w malowniczej miejscowości Ruda Kozielska, odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji 140-lecia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). To niepowtarzalne wydarzenie zgromadziło zarówno obecnych strażaków, jak i tych, którzy przyczynili się do tworzenia wzorców dla młodego pokolenia. Piękny jubileusz był doskonałą okazją, aby przypomnieć historię OSP oraz złożyć serdeczne podziękowania wszystkim druhom za ich poświęcenie i służbę.
Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przeglądu historycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Kozielskiej. Podczas prezentacji przywołano czasy, gdy Ruda Kozielska podlegała Cystersom, a także wspomniano rok 1883, kiedy to ówczesne starostwo powiatowe w Rybniku poleciło powołanie OSP. Powstał zarząd oraz tak zwane półplutony należące do Rud, a wtedy właśnie w Rudzie Kozielskiej powstała jednostka OSP. Po tragicznym pożarze, który miał miejsce 5 października 1931 roku, nastąpiła reorganizacja straży, polegająca na oderwaniu się od Rud i stworzeniu samodzielnej jednostki. Wybudowano nową strażnicę i wybrano nowy zarząd. W maju 1984 roku nastąpiło oficjalne otwarcie remizy strażackiej. W 1995 roku jednostkę włączono do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dzięki czemu OSP w Rudzie Kozielskiej jest teraz dobrze wyposażoną jednostką.
  Aktualnie zarząd OSP w Rudzie Kozielskiej składa się z następujących osób: Adam Rabiej - prezes zarządu, Manfred Ruhe - skarbnik, Małgorzata Ryszka - gospodarz, Łukasz Ptaszek, Łukasz Grochol, Piotr Bachrej - członkowie zarządu, Mateusz  Widera - sekretarz zarządu oraz Karol  Miera - wiceprezes-naczelnik. Komisję rewizyjną tworzą: Stefan Kołodziej, Andrzej Musioł i Maciej Jacek Sowa.
 
 W trakcie odbywającej się uroczystości miało miejsce wręczenie listów gratulacyjnych oraz złożenie życzeń i podziękowań. W imieniu władz samorządowych skierowano serdeczne życzenia do wszystkich strażaków, wyrażając nadzieję na zawsze szczęśliwe powroty z zadań oraz opiekę świętego Floriana. Podkreślono, że bycie strażakiem to wymagająca praca, nieustanna praca nad własnymi umiejętnościami oraz oddanie się niesieniu pomocy potrzebującym. Wyrażono wdzięczność za ich wspaniałą służbę.
 
 W trakcie uroczystości można było spotkać liczne ważne osobistości. Obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, lokalnych władz samorządowych, a także przedstawicieli jednostek ochotniczych straży pożarnych okolicznych miejscowości oraz przedstawiciele nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Ich obecność dodawała uroczystości wagi i podkreślała znaczenie tego wyjątkowego jubileuszu.