Jutro przypada 100. rocz. urodzin śp. o. Adalberta Kurzei. Adalbert Kurzeja urodził się 24 listopada 1920 r. w Kuźni Raciborskiej. Tam ukończył szkołę podstawową, do gimnazjum uczęszczał w Raciborzu. Maturę zdał w 1940 r., następnie rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Jeszcze w tym samym roku naukę przerwało powołanie do wojska. Na studia powrócił dopiero po zakończeniu wojny. W 1946 r. udał się na Papieski Uniwersytet Gregoriana w Rzymie. Tam też, w 1951 r., przyjął święcenia kapłańskie. W 1952 r. wstąpił do opactwa benedyktynów w Maria Laach w Niemczech. W 1977 r. został ustanowiony opatem klasztoru, a funkcję tę pełnił do 1990 r. Przez cały czas kontynuował karierę naukową, najpierw broniąc pracę doktorską na temat średniowiecznej liturgii w katedrze w Trier, a później asystując na wydziale teologicznym Instytutu Liturgii na tamtejszym uniwersytecie. W czasach PRL-u był mocno zaangażowany w pomoc polskiemu Kościołowi. Wysyłał do Polski literaturę liturgiczną, co ściągnęło na jego rodzinę w Polsce represje ze strony służby bezpieczeństwa i doprowadziło do zakazu dalszych wysyłek. Mimo kłopotów, w 1956 r. udało mu się odwiedzić rodzinną Kuźnię Raciborską, a pobyt w Polsce wykorzystał do nawiązania ściślejszych kontaktów z miejscowym klerem oraz krzeszowskimi benedyktynkami. Materialnie i finansowo wspierał instytucje kościelne oraz osoby prywatne m.in. organizując duże transporty żywności do Polski. Od 1957 pozostawał w stałym kontakcie z kardynałem Bolesławem Kominkiem, który był głównym autorem słynnej odezwy biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. Wpływ na jej treść miała właśnie korespondencja kardynała z o. Kurzeją, w której wymieniali swoje poglądy na problem pojednania między oba narodami. Po przejściu na emeryturę o. Kurzeja oddał się pracy duszpasterskiej i naukowej, wciąż angażując się na rzecz budowania porozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami. Dokonał też wielu zapisków dotyczących powojennych losów pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach, dzięki którym podczas prac konserwatorskich można było odtworzyć liczne niezachowane detale Starego Opactwa. Dzięki Niemu zachowało się wiele wiadomości dotyczących powojennych losów pocysterskiego zespołu w Rudach, dzięki którym podczas prac konserwatorskich można było odtworzyć liczne niezachowane detale Starego Opactwa (przykładem może być figura Matki Bożej). Wielokrotnie bywał w Rudach i nieustanie korespondował z ks. Janem Rośkiem. Wspierał renowację rudzkiej świątyni, był fundatorem odnowienia dużej monstrancji z naszego kościoła, towarzyszył ofiarą i modlitwą przy dziele odbudowy Opactwa (zobacz).

Msza Św. w intencji 100. urodzin śp. o. Adalberta Kurzei OSB odbędzie się w Bazylice mniejszej, 24.11.2020 r. o godz. 17:30